mosaic workshop in the art camp of CASAdelDRAGON

taller-trencadis-castellon
taller-trencadis-castellon

A l’abril de 2020, famíliafeliz et convida a fer un taller artístic sobre un mosaic trencadís. El taller tindrà lloc els dies 11 i 12 d’abril de 2020, de 10h a 13h i de 15 a 17h. El taller és gratuït per a adults i nens (edat mínima de 8 anys acompanyats per un adult participant) i s’inclouen menjar i begudes. Les places són limitades. Aquest taller està relacionat amb esdeveniments anteriors a Espanya i Alemanya i també amb l’exposició de la casa del drac.

El punt de trobada és la residència d’artistes CASAdelDRAGON 11.04.2020 a les 10.30h o a l’entrada del jardí de colors a les 11.00h.

Les persones que facin el taller i estiguin interessades a fer servir l’opció d’allotjament poden registrar-se al 10.04.2020 a partir de les 17:00 o les 23:00. fins a les 9.00 hores.

Si voleu fer el taller, poseu-vos en contacte amb Juan / at / petry.eu o utilitzeu el WhatsApp 0049 16099131933. Si necessiteu allotjament, podríem oferir places limitades a la residència d’artista CASAdelDRAGON des del dia 10.4.2020 al 13.04.2020.

 L’objectiu principal del taller és comprendre la tècnica i les estratègies d’obres d’art mosaic més grans, així com realitzar algunes noves obres d’art per al jardí de colors de CASAdelDRAGON.

Si voleu participar, poseu-vos en contacte amb nosaltres abans del 05.04.2020 a les 12h.

Taller de trencadís
CASAdelDRAGON
Residència d’artistes
Las Parras, 19
12578 Cervera del Maestre
Castelló

In April 2020 FamiliaFeliz envites for an artistic workshop about trencadis ( mosaic ). The workshop will happen 11 and 12 of April 2020 each day from 10am to 1pm and from 3pm to 5pm. The workshop is free for adults and kids (minimum age 8 years, guided by one partent) and includes food and drinks. Places are limited. This workshop is linked to previous events in Spain and Germany and also to the upcoming exhibition in the house of the dragon.

Meeting point is the artist residence CASAdelDRAGON 11.04.2020 at 10.30am or at the entrance of the color garden at 11.00am.

Guests who want to use the accommodation option are able to checkin 10.04.2020 after 5pm or 11.04. till 9.00am.

If you are interested in this workshop please contact juan / at/ petry.eu or use WhatsApp 0049 16099131933 . If you need accomodation we could offer limited places in the artist residence CASAdelDRAGON from 10.4. to 13.04.2020.

The main goal of the workshop is to understand technique and strategies of larger mosaic art works and to realize some new pieces of art for the color garden of CASAdelDRAGON.

If you want to partizipate please contact us before 05.04.2020 12pm !

taller de trencadis
CASAdelDRAGON
Artist residence
Las Parras,19
12578 Cervera del Maestre
Castellon